Met het gebruik van onze website geeft u aan dat u akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden") voor het gebruik van de website en dat u ermee instemt ze na te leven. Indien u niet instemt met deze Algemene voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze website.


1. Inhoud

Seagen B.V., Evert van de Beekstraat 1-104, 1118 CL Schiphol, The Netherlands  ("Seagen" of het "Bedrijf") onderhoudt deze website mede om u algemene informatie te verstrekken over het Bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke activiteiten. U stemt ermee in om de inhoud van deze website niet te gebruiken om uw producten en/of diensten of die van derden aan te bieden, of om reclame te maken of commerciële activiteiten te verrichten die rechtstreeks verband houden met dergelijke producten of diensten. U stemt er ook mee in om er geen ander gebruik van te maken dat onrechtmatig, immoreel of in strijd met openbaar beleid of deze Algemene voorwaarden is.

2. Links naar derden

Een aantal van onze websites of interactieve functies kunnen links bevatten naar websites of diensten van derden die niet onder ons beheer of eigendom vallen. Dergelijke links vormen geen goedkeuring van die derden of de daar weergegeven inhoud en u stemt ermee in dat Seagen niet verantwoordelijk zal zijn voor de inhoud van dergelijke websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites uw informatie beheren of behandelen. U erkent dat wij deze links alleen voor uw gemak aanbieden en u begrijpt dat uw informatie kan worden gebruikt zoals door de derde partijen in hun privacybeleid wordt beschreven.

3. Medische informatie

Deze website kan algemene informatie bevatten met betrekking tot verschillende medische aandoeningen en hun behandeling. U mag niet vertrouwen op de gepresenteerde informatie bij het nemen van een beslissing over een behandelplan, geneesmiddelgebruik of ander medisch advies en Seagen dringt er sterk op aan een arts te raadplegen omtrent alle behandelingsmogelijkheden die voor u beschikbaar zijn. DE INFORMATIE EN MATERIALEN OP DEZE WEBSITE ZIJN NIET BEDOELD ALS ALTERNATIEF VOOR PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES, DIAGNOSE OF BEHANDELING, NOCH VERVANGEN ZE DEZE.

4. Eigendomsrechtelijk beschermd materiaal

De materialen en documenten op deze website worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten, en ongeoorloofd gebruik van de materialen en documenten van deze website kan dergelijke rechten schenden. U mag documenten die door Seagen Inc. op deze website zijn gepubliceerd, uitsluitend voor uw eigen niet-commerciële gebruik kopiëren, op voorwaarde dat alle kopieën de in de documenten opgenomen auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsvermeldingen behouden. U mag de auteursrechtelijk beschermde informatie die u op deze website verkrijgt niet wijzigen, verzenden, herdistribueren, reproduceren, verkopen, toewijzen, licentiëren, sublicentiëren, er afgeleide werken van creëren of herpubliceren zonder de schriftelijke toestemming van Seagen. Niets dat hierin is opgenomen mag worden opgevat als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of op andere wijze, van een licentie of recht op basis van een octrooi, handelsmerk, auteursrecht of ander intellectueel eigendom van Seagen of een derde partij.

De handelsmerken, logo's en dienstmerken ("Merken") die op deze website worden weergegeven, zijn eigendom van Seagen Inc. of derden. U mag de Merken niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Seagen Inc. of een dergelijke derde partij die eigenaar is van de Merken.

5. Gegevensbescherming

Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld, verwerkt en gebruikt.

6. Promotionele berichten

Geen enkele informatie op deze website vormt een aanbod of een verzoek tot aankoop of verkoop van een geneesmiddel van Seagen.

7. Geen garanties en beperking van aansprakelijkheid

Deze website en al het materiaal op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en worden aangeboden "IN DE HUIDIGE STAAT" ZONDER ENIGE EXPLICIETE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM, ONTBREKEN VAN DEFECTEN EN HET NIET PLEGEN VAN INBREUK. Seagen noch haar directeuren, werknemers of vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website, ongeacht of er sprake is van een contractuele handeling, schending van garantie, nalatigheid of andere onrechtmatige daad die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de materialen op deze website. Dit is een uitgebreide afwijzing van aansprakelijkheid die van toepassing is op schade van welke aard dan ook, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) compenserende, speciale, directe, indirecte of gevolgschade; verlies van gegevens, inkomsten of winst; verlies van of schade aan eigendommen; en vorderingen van derden.

8. Op de toekomst gerichte verklaringen

Deze website bevat op de toekomst gerichte verklaringen in de zin van Sectie 27A van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Op de toekomst gerichte verklaringen zijn gebaseerd op de meningen en veronderstellingen van ons management en op informatie waarover ons management op dit moment beschikt. Alle verklaringen anders dan verklaringen over historische feiten zijn "op de toekomst gerichte verklaringen" in de zin van deze bepalingen, met inbegrip van verklaringen over onze toekomstperspectieven, strategieën, voornemens, plannen, doelstellingen en toekomstige operationele of financiële prestaties, evenals verklaringen over verwachte tendensen in ons bedrijf en onze bedrijfstak en andere beschrijvingen van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden. In sommige gevallen kunt u op de toekomst gerichte verklaringen herkennen aan terminologie zoals "kan", "zou kunnen", "zal", "zou moeten", "verwachten", "plannen", "voorzien", "projecteren", "menen", "inschatten", "voorspellen", "potentieel", "voornemen" of "voortzetten", de negatieve equivalenten van dergelijke termen of andere vergelijkbare terminologie, en andere woorden of termen met een vergelijkbare betekenis in verband met toekomstige prestaties, gebeurtenissen of omstandigheden. Deze verklaringen zijn slechts voorspellingen. Alle op de toekomst gerichte verklaringen die zijn opgenomen op deze website, zijn gebaseerd op informatie waarover wij beschikken op de datum van het document, dat de op de toekomst gerichte verklaring bevat, of op de datums die zijn aangegeven in de op de toekomst gerichte verklaringen, en wij nemen niet de verplichting op ons om dergelijke op de toekomst gerichte verklaringen bij te werken. Al onze op de toekomst gerichte verklaringen op deze website zouden onjuist kunnen blijken te zijn. Daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten kunnen wezenlijk afwijken. Onze op de toekomst gerichte verklaringen kunnen worden beïnvloed door eventuele verkeerde veronderstellingen of door bekende of onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren. Wij bespreken veel van deze risico's, onzekerheden en andere factoren in het hoofdstuk "Risicofactoren" in ons laatste jaarverslag op formulier 10-K en in ons laatste kwartaalverslag op formulier 10-Q. Wij waarschuwen beleggers dat onze activiteiten en financiële prestaties onderhevig zijn aan aanzienlijke risico's en onzekerheden.

9. Wijziging van deze Algemene voorwaarden.

Seagen kan deze Algemene voorwaarden op elk moment herzien. Als de Algemene voorwaarden worden herzien, zullen de wijzigingen worden geplaatst op deze website. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en dient daarom deze Algemene voorwaarden regelmatig opnieuw door te nemen.

10. Farmacovigilantie Opmerking

Deze website is niet bedoeld als en mag niet worden gebruikt voor het verzamelen of verstrekken van informatie over de veiligheid van Seagen-producten. Als uw vraag betrekking heeft op een ongewenst voorval bij een patiënt, neem dan contact op met de afdeling Geneesmiddelenbewaking via e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Epar nummer: NL-TUP-22-122-MT 05/2023