h2cs microphone 120x120

HER2 The
Continuing Story Podcastserie

In levendige interviews worden diverse onderwerpen binnen gemetastaseerd mammacarcinoom besproken.

Shared decision making in de praktijk

Nieuwe behandelopties bij hersenmetastasen uit de dagelijkse praktijk

Met Internist-oncoloog dr. Inge Konings.

In deze podcast spreekt internist-oncoloog prof. dr. ir. Koos van der Hoeven met internist-oncoloog dr. Inge Konings, werkzaam in het Amsterdam UMC over gedeelde besluitvorming in de praktijk.
Aan bod komen onder andere hoe Inge Konings het gesprek
met haar patiënte voorbereidt, welke informatie zij verschaft, en hoe de prognose wordt besproken. Tevens gaat zij in op hoe zij patiënten met gemetastaseerd en vroeg mammacarcinoom informeert en wat de belangrijkste verschillen in benadering zijn tussen deze patiëntgroepen.

 

Epar nummer: NL-TUP-23-108-MT 05/2023